Sobota, 11 padziernika 2003, 16:47

Tadeusz Pawlusiak - elegancki skoczek

[strona=1]

 

Wilkowice - to miejscowo pooona niedaleko Bielska-Biaej. Nazwy ulic: „Narciarska i „Olimpijczykw; wskazuj jak wane miejsce w historii tej miejscowoci zajmowa sport. Z Wilkowic wywodzi si siedmiu olimpijczykw: Anna, Tadeusz, Stanisaw, Jzef, Piotr Pawlusiakowie, Aleksander Klima i Zbigniew Hola. Tadeusz Pawlusiak w skoku, fot. ze zbiorw T. PawlusiakaIstniaa tutaj skocznia narciarska na ktrej miejscowa modzie zdobywaa narciarskie szlify, a gwnym inicjatorem rozwoju sportowego modziey by trener Franciszek Klima. Z Wilkowic pochodzi bohater niniejszego tekstu -Tadeusz Pawlusiak.

 

***

Mwiono o nim, e „wygrywa wielkie potyczki, a z braku szczcia nie moe wygra bitwy. Zdjcie Romana Serafina, przedstawiajce skok Tadeusza Pawlusiaka, pokazuje jakim by on perfekcjonist skokowego stylu. Gowa skoczka styka si niemal z nartami. Dlatego Pawlusiak mwi - byem eleganckim skoczkiem. To prawda, skaka w piknym stylu, bdc ozdob wielu midzynarodowych konkursw, take tych olimpijskich i o mistrzostwo wiata. Jednak przez upadki wymykay mu si medale i punktowane miejsca na najwaniejszych imprezach wiatowego narciarstwa. Fachowcy z caego wiata uwaali, e spord polskich skoczkw to wanie on nalea do skaczcych najlepiej stylowo zawodnikw. Uwaa lata spdzone na skoczniach caego wiata za najpikniejsze w swoim yciu. Pochodzi z niezwykle usportowionej rodziny: czwrka Pawlusiakw uczestniczya w Zimowych Igrzyskach olimpijskich i reprezentowaa barwy Polski: Anna1 w 1976 r., Tadeusz w 1972 i 1976 r., Stanisaw2 w 1980 r., Jzef3 w 1980 r. oraz Piotr jako trener kadry skoczkw w 1994 r. Tadeusz Pawlusiak by skoczkiem, jego ona uprawiaa narciarskie biegi, a tradycje rodzinne podtrzymuje obecnie syn - Wojciech.
Tadeusz Pawlusiak powici skakaniu ponad 20 lat swego ycia. Karier rozpocz w 1959 r., a przygod ze skokwkami zakoczy w 1979 r., w wieku 33 lat. Urodzi si 9 sierpnia 1946 r. Jest synem Jzefa i Heleny Pawlusiakw. Jego ojciec uprawia biegi narciarskie w przedwojennym „Strzelcu. Startowa w biegach patrolowych w latach 30. Po latach pod skoczni w Wilkowicach poszed w jego lady Tadeusz.
Jak zaczyna? W latach 50. pojawi si w Wilkowicach Franciszek Klima, ktry rozpocz energiczny rozwj sportw zimowych w tej miejscowoci. - Trener Klima by bardzo dobrym trenerem, umia do modziey dotrze i pocign j za sob, a teraz takich trenerw jest niewielu. Umia nam te wszystko pokaza. Trenowalimy pod jego okiem rzut oszczepem, kul (kul rzucaem w granicach 15 m), dyskiem, gry zespoowe: siatkwk i pik rczn. Zbudowalimy tu, w Wilkowicach, skoczni narciarsk. I to wasnym sumptem, ludzie dali drzewo na jej rozbieg, a budowano j spoecznie. Mieszkacy Wilkowic doczyli si aktywnie do powstania tej skoczni. Zreszt w latach „pidziesitych i „szedziesitych sport rozwija si energicznie na tym terenie. Kluby byy silne, byo wiele obiektw: skocznia w Mesznej, Bystrej, Wilkowicach i Szczyrku. Na skocznia miaa nowoczesny profil. A trener Klima pilotowa jej budow. Skocznia powstaa w poowie lat 50. Rekord tej skoczni wynosi 43 m. Potem w 1962 r. ulega przebudowie. Staa na betonowych supach. Rozgrywano na niej nawet Mistrzostwa lska. Skocznia ta zacza ulega zniszczeniu w latach, gdy klubom zaczo brakowa pienidzy i „zgina mierci naturaln, gdy brako rodkw. Skocznia bya owietlona. Poniej tego obiektu wykonano tras biegow o dugoci ok. jednego kilometra - mwi Tadeusz Pawlusiak. - Na niej zacza si moja kariera sportowa. Na trening chodzio regularnie 30 - 40 osb. Ta skocznia ju nie istnieje4.
Moje pierwsze narty skokowe pamitam bardzo dokadnie, bez nazwy, byy to „samorbki z jesionu, bardzo sztywne. To byy „skokwki, ktre dostaem z LKS Bystra. Te narty otrzymalimy po dobrych zawodnikach. Pierwszy skok oddaem na nartach zjazdowych, ze szpicem zbitym blach. Zreszt startowaem take w zawodach w narciarstwie alpejskim.
Tadeusz Pawlusiak - dwukrotny olimpijczyk (1972, 76), fot. Tadeusz OlszewskiW 1965 r. wszed do kadry narodowej w kombinacji norweskiej. Mia wtedy 19 lat. Kombinacja wyzwalaa wszechstronno i przygotowanie kondycyjne, co kademu skoczkowi przydaje si potem. Od tej konkurencji zaczynali wic prawie wszyscy pniejsi mistrzowie. Najlepszym jego wynikiem w kombinacji norweskiej byo miejsce w „20 w Reit im Winkl przed Zimowymi Igrzyskami w Grenoble (1964). Na licie najlepszych dwuboistw wiata zosta sklasyfikowany w 1967 r. na 22 miejscu. Kombinacj przesta uprawia przed Mistrzostwami wiata w Szczyrbskim Jeziorze w roku 1969. Stao si to w nastpujcych okolicznociach.
W roku 1969 r. w Polsce na skoczniach Zakopanego, Wisy i Szczyrku mia si odbywa Puchar Przyjani w skokach. Bya to sztandarowa impreza sportowa w dawnych „demoludach. Na zawody zapowiedziay przyjazd bardzo silne reprezentacje ZSRR, Czechosowacji i NRD. Polski Zwizek Narciarski zacz szuka zawodnikw do druyny i wtedy zarekomendowa mnie trener Kaczmarczyk. Bylimy bowiem z pocztkiem sezonu na zawodach w kombinacji, bodaje w Le Brassus, gdzie w konkursie skokw „przeskoczyem skoczni. Po powrocie do kraju trener opowiada o moim wyczynie i w ten sposb trafiem do reprezentacji kraju na Puchar Przyjani w skokach5.
Zmiana konkurencji okazaa si trafna, gdy Pawlusiak skaka coraz lepiej. W Pucharze Przyjani w 1969 r. by w czowce. Pawlusiak zaj 7 miejsce na skoczni w Szczyrku-Skalitem, by 3 w Wile-Malince i wygra konkurs na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Przyczyni si take do zwycistwa polskiego zespou w skokach druynowych. W sezonie 1969/70 odnis szereg wartociowych wynikw: na skoczni olimpijskiej w St. Moritz by drugi, znalaz si w czowce midzynarodowych zawodw w Lahti w Finlandii, gdzie by trzeci. W Turnieju Czterech Skoczni zaj sm lokat6. Zwyciy take w Pucharze Beskidw.
W rok pniej Podczas Pucharu Przyjani, rozegranego w NRD (1970), okazao si, e wybr skokw jest w jego przypadku trafny. Konkurencja bya bardzo silna, gdy skoczkowie z NRD naleeli do wiatowej czowki: w Klingenthal Pawlusiak by 11-ty, a wygra Queck, przed dwoma Schmidtami i skoczkami z ZSRR - Napalkowem i mistrzem olimpijskim z Grenoble - Bieousowem. Drugi konkurs odby si na skoczni w Brotterode. Pawlusiak by 12-ty. Z Polakw wypad najlepiej Gsienica-Daniel, zajmujc 8 lokat. W konkursie w Oberhofie, rozegranym podczas bardzo niekorzystnych warunkw atmosferycznych, Pawlusiak by szsty. Tym samym Polak w klasyfikacji generalnej tego Turnieju zaj wysok sidm lokat7.
Ju wtedy zaczy go przeladowa upadki. - Skakalimy na niemieckich „Poppach. Skakali na nich wszyscy liczcy si skoczkowie wiata. Caa seria upadkw eliminowaa mnie z osignicia dobrego wyniku - stwierdza. Jego sportowym idolem, na ktrego patrzy z podziwem by Jiri Raska z Czechosowacji. - Patrzyem na niego z zazdroci, bo wiecznie by dobry i to by jeden z niewielu zawodnikw, ktry mg si podoba publicznoci w locie. Mia perfekcyjny styl. By te bardzo koleeski. Podpatrywaem jego skoki i w moich czasach Raszka by jednym z najlepszych - dodaje.

[strona=2]

 

Pech z w Szczyrbskim Jeziorze (1970)

 

Pierwszy medal w latach 70. zdobyli polscy skoczkowie na M w Szczyrbskim Jeziorze. Pojechali na nie: Tadeusz Pawlusiak, Jzef Kocjan, Stanisaw Gsienica Daniel, Adam Krzysztofiak, Jzef Przybya, Piotr Wala oraz Jan Bieniek jako zawodnik rezerwowy oraz trener Janusz Fortecki. Na redniej skoczni Pawlusiak by 12. Ale poniewa wola due skocznie, liczy na dobry wynik na wielkiej skoczni.Polscy skoczkowie na M w Wysokich Tatrach 1970, fot. ze zbiorw Stanisawa Gsienicy-Daniela
Konkurs skokw na duej skoczni w Szczyrbskim Jeziorze dostarczy wszystkim, a zwaszcza nam Polakom, wiele emocji. Okazao si, e reprezentanci naszego kraju s bardzo dobrze przygotowani do tej imprezy. Skaczcy w piknym stylu Tadeusz Pawlusiak wychodzi na prowadzenie w pierwszej serii po skoku na 94,5 m. Jest lepszy od najdalej skaczcych skoczkw wiata: Napalkowa, Kasayi, Fina Kayhko i innych. Nikt na tak dobr lokat Polaka przed konkursem nie liczy. Jeszcze nigdy wczeniej, za wyjtkiem synnego „Dziadka Marusarza, polski skoczek nie prowadzi w konkursie skokw na imprezie rangi Mistrzostw wiata.
Drugi z Polakw, Stanisaw Gsienica Daniel skacze take poprawnie - 92 m, co daje mu po pierwszej serii dobr 9. pozycj. Jest wic wietnie - a dwch Polakw w pierwszej „dziesitce. W drugiej serii Gsienica Daniel osiga a 100,5 m i na tablicy wietlnej obejmuje prowadzenie. Nie na dugo jednak. Fenomenalnie daleko i piknie skacze zawodnik ZSRR - Gari Napalkow - ma a 109,5 m. Wiadomo ju, e nikt nie wyrwie mu zotego medalu. Faworyt gospodarzy - Jiri Raszka ma 99 m i zajmuje drug lokat. Wszyscy czekali teraz na skok ostatniego ze stawki - Polaka Tadeusza Pawlusiaka. Ten wybi si mocno z progu i po piknym locie ldowa na 100,5 metrze. Niestety zaraz po ldowaniu mia upadek. Pawlusiak by zdenerwowany tym, e w drugiej serii podniesiono rozbieg - mwi trener Janusz Fortecki. Popeni niestety niewielki bd przy ldowaniu. Wyldowa na nodze „zakrocznej, zakrawdziowao mu nart, wywrci si nagle i niespodziewanie, a marzenie o srebrnym medalu rozwiao si. Tadeusz Pawlusiak wspomina: Popeniem bd przy ldowaniu. To by mj bd, ktry kosztowa mnie medal. Narta mi „ucieka" i miaem upadek. Potem czuem zawd. Pawlusiak przez ten upadek zaj dopiero 34 pozycj. Ostatecznie w konkursie zwyciy Napalkow (skoki 91 i 109,5 m), przed Raszk (91 i 99 m) i Gsienic Danielem (92 i 100,5 m). A wic jednak mielimy medal.

 

Upadek na „mamucie" w Iron Wood

 

Po zawodach w Czechosowacji kadra polskich skoczkw pojechaa na „mamuta do Iron Wood w Stanach Zjednoczonych. - To niesamowity obiekt. Konstrukcja ze stali, chwia si na wietrze,. Cay rozbieg sta na dwch podporach. Ta druga podpora miaa 112 metrw wysokoci. Skocznia sprawiaa nieprawdopodobny widok. Rozbieg chwia si na boki w czasie wiatru. Ta skocznia pniej zostaa rozebrana. W Iron Wood Tadeusz Pawlusiak mia bardzo ciki upadek. - Na miejsce przyjechalimy ok. drugiej w nocy. O smej wstalimy na niadanie. Pojechalimy na skoczni. By to dystans ok. 50 km i zaczlimy trening. Wycignlimy narty z pokrowcw. Zatarem pocierane lizgi parafin i poszedem na skoczni. Narty mi bardzo le jechay i przy szybkoci ok. 100 km na godzin wywrciem si na progu. Przytrzymao mnie. Spadem na 98 metr skoczni na klatk piersiow. Miaem rozerwany mostek. Cae szczcie, e na tyle byem przytomny przy upadku, e si usztywniem i nie koziokowao mnie. Tak e nawet nie byem podrapany. Po tej kontuzji nie startowaem przez cay sezon. Jesieni powrci znowu do wysokiej formy sportowej. Wygra konkurs w Oberwiesenthal, jest 14 na skoczni maej i 9 na na duej na prbie przedolimpijskiej w Sapporo.

 

Sapporo (1972) z kontuzj)

 

Pojecha na swoj pierwsz olimpiad z kontuzj. Podczas ostatniego, styczniowego Konkursu Czterech Skoczni, rozegranego w Bischofshofen, nabawi si kontuzji. To byo pknicie panewki stawu biodrowego. I do Japonii pojecha z nie wyleczon kontuzj.
Nie zdawaem sobie sprawy, e mam kontuzj. Bolao mnie i w eliminacjach olimpijskich skakaem. Lecielimy tzw. lini pnocn - przez Anchorage w Kanadzie do Tokio. A z Tokio do Sapporo. Skocznie olimpijskie byy bardzo trudne. To byy w peni nowoczesne obiekty, ktrych nie byo w Europie. Byy bardzo bezpieczne. Minimalny bd eliminowa z dobrego wyniku. Liczya si technika. W Sapporo kontuzja bardzo dawaa si mi we znaki. To „16 miejsce nie byo zym wynikiem, mnie jednak nie satysfakcjonowao. Sukces Wojtka to bya oglna euforia. By w wietnej formie, szsty na redniej skoczni i pierwszy na duej. Zwaszcza, e skocznia rednia nie bya tak lotna jak dua. Tam bya bardzo wyrwnana czowka: Steiner przegra z Wojtkiem o zaledwie 0, 1 punktu, Schmitt te nieduo8.
Do Tadeusza Pawlusiaka nalea te rekord Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ktry skoczek z Wilkowic ustanowi podczas wiosennego konkursu w 1973 r.
W dniu 1 kwietnia zebrao si pod Krokwi kilkadziesit tysicy sympatykw sportu, ktrzy zjechali si z rnych stron kraju, aby zobaczy jak padnie nowy rekord tej sawnej skoczni. Tymczasem rekord sta pod wielkim znakiem zapytania, a to gwnie z powodu raptownej zmiany pogody. Nad Zakopane nadcigna odwil, wia do silny wiatr i na skoczni panoway bardzo trudne warunki, najgorsze jednak byo to, e nieg nie by nony9.
W pierwszej serii skokw adnemu skoczkowi, za wyjtkiem Tadeusza Pawlusiaka, nie udao si przekroczy 100 metrw. W drugiej serii, po ustaleniu przez sdziw skokw z najwyszego rozbiegu, posypay si „setki: Adam Krzysztofiak mia 100,5 m, Czesaw Janik 105 m, Janusz Walu 100 m, a Pawlusiak 107,5 m. Wtedy te kierownictwo zawodw zadecydowao o posypaniu rozbiegu salmiakiem, by zwikszy szybko najazdu zawodnikw na prg. Posypay si dugie skoki, ale rekordu Krokwi - 112 m, nadal by „nietknity. Na rozbiegu skoczni pozosta ju tylko jeden skoczek - Pawlusiak.
Wszyscy czekali na niego, nikt nie opuszcza stadionu. Zrobia si ogromna cisza. Widzowie utkwili wzrok w rozbiegu, gdzie ledwo widoczny narciarz przygotowywa si do skoku. Wreszcie jedzie - zblia si byskawicznie do progu. Odbicie. Od razu wida, e zawodnik uzyskuje bardzo wysoki puap lotu. Pynie w powietrzu majestatycznie, spokojnie, pewnie - jego lot wydaje si trwa nieznonie dugo. Wreszcie niezachwiane ldowanie, ktremu towarzyszy ryk tumu i niemal histeryczne „jeeest. Tak, pad nowy rekord skoczni - 113 m10.
Po rekordowym skoku na Krokwi Pawlusiak odnosi jeszcze wiele sukcesw na skoczniach caego wiata. Z powodzeniem startowa w Konkursach Czterech Skoczni. Znowu czasami pech powodowa, e jednak nie by w czowce. - Raz przeskoczyem skoczni w Bischofshofen, a mogem go wygra. Skoczyem wtedy w granicach rekordu, 102 m. Tak e wywrciem si i skoczni w Bischofshofen wspominam niemile - dodaje. Obecnie skoki s duo bardziej bezpieczne. Kiedy w konkursie byo 20 upadkw. Mia wiele kontuzji, kilka razy dotkliwie si rozbi. Jak pomyl z perspektywy lat, czy jest na wiecie drugi skoczek, ktry mia tyle tak powanych upadkw jak ja, eby si wzi na skoczni skaka. Kilkakrotnie, lec po upadku na zeskoku, mwiem sam do siebie; - to by ju ostatni skok. Ale czas leczy rany i zawsze wracaem na skoczni. I znowu od nowa - stwierdza z umiechem.
Wygra kilka razy Spartakiady Armii Zaprzyjanionych w Pamporowie w Bugarii (1974) i w Zakopanem (1971). Najduszy skok w jego karierze to 127 m na skoczni w Planicy. Ale znowu upadem. Skakalimy tam przez cztery dni. Wygra wtedy Steiner. W 1974 r. ju po raz drugi w swojej karierze wzi udzia w Mistrzostwach wiata. Tym razem w szwedzkim Falun. Na redniej skoczni by 10.
Tam znowu mia upadek, podczas treningu na duej skoczni. - Strasznie wiao i miaem upadek. Znowu rozerwao mi mostek, po raz drugi w karierze. I ponownie przez cay sezon nie startowaem - wspomina.
Dobrze ocenia swojego trenera Janusza Forteckiego. - Mia z nami bardzo dobry kontakt. To by bardzo dobry trener. Wspomina take rne dowcipne sytuacje zwizane z uprawianiem narciarstwa. - Kiedy pamitam koledzy przed startem w Szczyrku posmarowali mi narty mydem. Wtedy byem jeszcze juniorem, ale zaczynaem dobrze skaka. To by grudniowy konkurs w Biej. Mogem wygra ten konkurs, to mi koledzy posmarowali narty mydem. Narty mi nie jechay. Wic na mydle nie skoczyem daleko i nie wygraem tego konkursu.

 

Innsbruck (1976)

 

Przed Zimowymi Igrzyskami w Innsbrucku znakomit form demonstrowali w Europie skoczkowieTadeusz Pawlusiak w skoku, fot. ze zbiorw T. Pawlusiaka austriaccy. „Dzieci Preimla, jak mwiono o wychowankach trenera Baldura Preimla, skakali daleko - dalej ni inni. Okazao si, e przyczyna ich sukcesw tkwi w nowych kombinezonach. Polacy ich nie mieli. - Nie wierzylimy w te nowe kombinezony i nowe narty. Mimo to, w starym kombinezonie, potrafiem z nimi powalczy. W PZN nie byo podpatrywania nowinek technicznych, co jak si okazao, byo bdem. A to, e nie nadylimy za nowinkami technicznymi, pokutuje w kraju do dzisiaj. W Innsbrucku by daleko: zaj 31 dopiero miejsce na skoczni K 70.
Karier zakoczy w 1979 r. na Mistrzostwach Polski, w ktrych zaj czwarte miejsce. - Dziki skokom zobaczyem kawa wiata. Korzyci materialnych z uprawiania narciarstwa nie miaem adnych. Pacono mi 1200 z miesicznie i utracone zarobki rolnicze, potem dodatek olimpijski (ok. 600 z).

[strona=3]

 

Co daje sport?

 

Na to arcywane pytanie odpowiada wprost. - Mam troch dyplomw i pucharw. Sport wyrobi we mnie przede wszystkim dyscyplin. Czas by „poszufladkowany. A przy okazji zwiedziem spory kawaek wiata - Tadeusz Pawlusiak - zdjcie wspczesne, fot. W. Szatkowskiwspomina. Dalej interesuje si skokami. Sukces Maysza to wedug Tadeusza Pawlusiaka rewelacja. Ale uwaa, e ten wielki wynik nie wpynie wcale na rozwj skokw w kraju. Tak jak kiedy sukces Fortuny nie spowodowa rozwoju skokw narciarskich w Polsce.
Mielimy uszczka, a obecnie zupenie nie ma biegw, mielimy Bachled i Tlaki - nie ma alpejczykw, mielimy Fijasa, a przez dugi okres nie byo skokw, mielimy wreszcie wietnych kombinatorw klasycznych, a ta konkurencja obecnie nie istnieje. Sukces Maysza przymi braki, ale za tym nie id rodki na szkolenie modziey. To zreszt ju wida. Kadra ma wszystko, ale to nie wiadczy o tym, e jest dosy rodkw na rozwj tej dyscypliny. le prosperuj kluby, ktre upadaj.
Przez 10 lat pracowa w klubie (1979 - 1989). Obecnie Tadeusz Pawlusiak pracuje zawodowo. Ma wasn firm. Sport nadal pasjonuje pana Tadeusza. Bardzo cieszy go sukces sportowy Adama Maysza. - Jeeli Adam w roku olimpijskim powtrzy ten wynik, to napraw moe by dobrze z polskimi skokami. W nim talent drzema od bardzo dawna. „Obudzi si w ostatnim sezonie. Wczeniej wszyscy skoczkowie byli przybici brakiem sukcesu - wyjania Tadeusz Pawlusiak. Adamowi udao si wyrwa z tego impasu. Tego brakuje troch Skupniowi i Mateji. Skupie by kiedy talentem na miar Maysza, gdy w wieku 16 -17 lat punktowa w Pucharze wiata i by na olimpiadzie w Lillehammer (1994). Potem skaka sabiej. Sukces Adama nie pociga jednak rozwoju skokw w kraju. Kiedy po zimie dla najlepszych klubw szy pienidze. Taki klub jak BBTS Bielsko-Biaa mia 40 skoczkw. Teraz pienidzy po prostu nie ma. Bardzo za jest sytuacja klubw: „Wisa Zakopane ma Matej i kilku juniorw, WKS - Skupnia, Bachled i kilku juniorw, SN PTT nic, w Nowym Targu nie ma skoczkw. Tak samo w BBTS-ie. Jedynie rozwija si Wisa na bazie euforii wok Maysza. Dlatego rozwj skokw widz w czarnych kolorach. Maysz i kadra maj sprzt najwyszej klasy, ale juniorzy ju nie. Zdarzao si, e polscy juniorzy s dyskwalifikowani na zawodach midzynarodowych z powodu niewaciwego sprztu. Dlatego twierdz, e jest fatalnie. Modzie skacze na tym co ma. Sprzt jest nie regulaminowy. Kombinezon jest obliczony na 30 skokw, potem traci swoje waciwoci. A modzi skacz z zuytych kombinezonach. Za sukcesem Maysza nie poszy wic rodki11.
Najbardziej pana Tadeusza cieszy jednak fakt, e na nartach skacze jego syn Wojtek. Reprezentuje on LKS Jastrzb Szczyrk. Wojtek Pawlusiak urodzi si 27 lutego 1986 r. - W LKS-ie jest 5 skoczkw, a w makroregionie lskim ok. 35 skoczkw - mwi Wojtek. Mam nadziej, e Wojtek z sukcesami bdzie kontynuowa rodzinn tradycj - stwierdza Tadeusz Pawlusiak12. Oby tak si stao, by „narciarska dynastia Pawlusiakw wzbogacia si o jeszcze jednego olimpijczyka.


1 Anna Pawlusiakwna, narciarka-biegaczka, ur. 10.02. 1952 r. Reprezentantka BBTS Bielsko. ZIO w Innsbrucku (1976) - 26 w biegu na 5 km, 26 w biegu na 10 km i 8 w sztafecie (jej partnerkami byy: A. Gbalowa, W. Majerczykwna i M. Trebunia). Za; Z. Guszek, Leksykon polskich olimpijczykw 1924 - 1998, Warszawa 2000, s. 295.
2 Stanisaw Pawlusiak - narciarz - skoczek, ur. 30.04. 1958 r. Reprezentant BBTS Bielsko. ZIO w Lake Placid (1980) - 40 na maej skoczni, 43 na duej skoczni, za Z. Guszek, Leksykon polskich olimpijczykw1924 - 1998, Warszawa 2000, s. 295.
3 Jzef Pawlusiak - narciarz - kombinator klasyczny, ur. 16.09. 1956 r. reprezentant BBTS Bielsko. ZIO w Lake Placid (1980) - 17 w kombinacji klasycznej. Trener. Za: Z. Guszek, Leksykon polskich olimpijczykw 1924 - 1998, Warszawa 2000, s. 295.
4 Wywiad z Tadeuszem Pawlusiakiem z 25 lipca 2001 r. Wywiad nagra i opracowa Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzaskie)
5 Art. Bogusawa Barwiskiego, Styl i... pech, „Sport z 12 maja 2001 r. , nr 110 (10941) .
6 L. Fischer, M. Matzenauer, J. Kapeniak, Kronika nienych tras, Warszawa 1977, s. 107.
7 Z: L. Fischer, M. Matzenauer, J. Kapeniak, Kronika nienych tras, Warszawa 1977, s. 108.
8 Z wywiadu z Tadeuszem Pawlusiakiem z 19 lipca 2001 r. Wywiad nagra i opracowa Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzaskie)
9 L. Fischer, M. Matzenauer, J. Kapeniak, Kronika nienych tras, Warszawa 1977, s. 238.
10 J. w.
11 j.w.
12 Tadeusz Pawlusiak. Narciarz - skoczek. Kluby: LKS Wilkowice, BBTS Wokniraz Bielsko-Biaa. Olimpijczyk: 1972 - Sapporo - 32 na skoczni K 70, 18 na skoczni K 90, 1976 - Innsbruck - 31 na skoczni K 70, Mistrzostwa wiata; 1970 - Szczyrbskie Jezioro - 12 na K 70, 34 na K 90, 1974 - Falun - 10 na K 70. Dwukrotny mistrz Polski w skokach: na skoczni K 70 (1973) i K 90 (1969), szeciokrotny wicemistrz kraju: na skoczni K 70 (1970, 1971, 1974) i K 90 (1973, 1977, 1978), zdobywca Pucharu Beskidw (1970). Turniej Czterech Skoczni: 7 w 1971 r. (3 w konkursie w Oberstdorfie), dane [z] W. Zielekiewicz, Encyklopedia sportu, Warszawa 1992.


Wojciech Szatkowski, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (10605) ilo komentarzy: (5)
Ski Jumping Manager

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
godz. 19:15
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl