Pitek, 25 lipca 2003, 19:53

Tajner Leopold

[strona=1] Histori sportowej rodziny Tajnerw wpisano ju dawno w biegowe szlaki i skocznie narciarskie Beskidw. Tajnerowie byli dla modziey Szczyrku, Wisy i Goleszowa tym, czym fot. Apoloniusz Tajner Marusarze i Gsienice w Tatrach. Swoim zapaem porwali za sob usportowion tamtejsz modzie. Pierwszym narciarzem z „dynastii Tajnerw by Leopold. Jako zawodnik startowa w ZIO 1948 i 1952. Potem zosta trenerem. Modzi chopcy traktowali trenera „Poldka jak drugiego Ojca, wzbudza swoj osob szacunek, mia te u tych kilkunastoletnich skoczkw wielki autorytet, wynikajcy z wielkiej pracy, ktr z nimi wykonywa. Po latach napisa: „nie ma narciarstwa bez szkolenia modziey. Zaiste - wite to sowa, zwizane ze szkoleniem przyszych pokole polskich narciarzy.

W wielu publikacjach nazywano go „niespokojnym duchem Beskidw. Trudno o lepsze okrelenie dla charakteru tego czowieka. By cigym poszukiwaczem drg do sportowego sukcesu. Cigle prbowa nowych „wynalazkw, ktre doprowadziyby do podniesienia poziomu jego wychowankw. Niektre koczyy si niepowodzeniem, ale trener „Poldek nie zraa si i pracowa dalej. Std pomysy: skoki na somie, na maty kokosowe, skoki do wody na metalowej lince rozcignitej nad goleszowickim kamienioomem, a take skoki nad piaskownic. Jego zapa udziela si modziey. Dlatego Leopold Tajner jest postaci, ktra zapisaa si niezwykle pozytywn kart w historii PZN i polskiego narciarstwa. Jako zawodnik nie osign najlepszych wynikw, ale gwnie zasyn jako niestrudzony organizator sportu narciarskiego na terenie lska. W jego lady poszli inni Tajnerowie, a obecnie jego syn Apoloniusz - trener kadry narodowej polskich skoczkw.

Leopold Tajner urodzi si 15 maja 1921 r. w Roztropicach. Wychowywa si w czworakach przy stawach rybnych, gdzie by zatrudniony jego ojciec. Zapytaem o histori rodziny Tajnerw obecnego trenera reprezentacji Polski - Apoloniusza Tajnera. - "Mj prapradziadek przyby z Austrii do Bielska, gdzie znajdowa si garnizon austriacki, tam te oeni si z Polk. Po zakoczeniu suby rozpocz prac w Roztropicach i tam urodzi si mj ojciec." Po tym wprowadzeniu wracamy do gwnego bohatera - Leopolda Tajnera. By on pierwszym z narciarskiej „dynastii, ktry rozpocz zawodnicze uprawiania narciarstwa. "- Ojciec pochodzi z biednej rodziny, byo w niej 12 dzieci, z ktrych szecioro zmaro z biedy. Od maego interesowa si sportem. Aby zdoby sprzt poszed do pracy w kamienioomach. Mia wielki talent... do motka i tuczenia kamieni. Potrafi natuc w cigu dnia furk kamieni. Od maego, ju w wieku 12-13 lat, ciko pracowa. Dlatego nie by zbyt wysoki." Leopold Tajner by pierwszym z rodziny, ktry odnis midzynarodowe sukcesy. Zaczyna, tak jak starsi bracia, na nartach z klepek. Tak opisuje pocztki sportu w Goleszowie:

- Pocztki narciarstwa w Goleszowie notujemy okoo 1930 r. Pierwsze lady dwch desek zaoy zamiowany w sporcie narciarskim, nie yjcy ju dzi, Gustaw Kodo. By on pierwszym zawodnikiem w konkurencjach klasycznych. Wybudowa pierwsz skoczni narciarsk, do 35 m, pod Goleszowsk Gr1. Do grona pierwszych zawodnikw zaliczy trzeba: Schindlera, Kluza, Winiewskiego, Sztreinera ... W latach 1933 - 36 odbyy si trzy konkursy skokw najlepszych skoczkw Okrgu lskiego. By to wielki pojedynek dwch czoowych zawodnikw: Gustawa Kodonia (SN PTT „Watra Cieszyn) oraz Mieczysawa Kozdrunia (SKN Katowice). Dugoci skokw mia lepsze Kozdru, ale stylowo growa Kodo. Ostatecznie Puchar Goleszowa wygra dwukrotnie Gustaw Kodo. W przerwach midzy seriami skokw, graa dta orkiestra cementowni Goleszw. Potych dobrze zorganizowanych zawodach, zdopingowana modzie robotnicza rozpocza pierwsze treningi. Byy to roczniki 1920 -25. W okresie letnim, mnstwo biednych dzieci robotniczych pasaa w kamienioomach kozy. Wielu przyjezdnych nazywao Goleszw kozim miastem2.


1 Wg. kalendarium ze zbiorw Leopolda Tajnera skocznia „Pod Grabwk zacza powstawa ju w 1926r. - przyp. W.S.
2Leopold Tajner, Historyczny rys sportu goleszowickiego, maszynopis w zbiorach autora.

[strona=2] Idc w lady Gustawa Kodonia, Tajner zacz wrd miejscowych chopcw -koziarzy, organizowa zawody lekkoatletyczne, biegi krtkie i na rednich dystansach, skoki wzwy, rzuty oszczepem, kul i dyskiem oraz skoki o tyczce w okresie letnim. Sport narciarski by wtedy jeszcze elitarnym i niedostpnym dla biednych dzieci z robotniczych rodzin. Nie byo ich przecie sta na zakup nart i kijkw. Ale zamiowanie do sportu narciarskiego i wola walki byy silniejsze. Leopold TajnerZIO w St. Moritz (1948). St. Marusarz prowadzi polsk reprezentacj. Wrd zawodnikw by Leopold Tajner, fot. ze zbiorw Ireny Marusarz postanowi zarobi na swoje pierwsze narty. Zacz prac w kamienioomie. Narty kosztoway wwczas od 8 do 10 z, para butw 10 - 12 z. Aby kupi narty musia wic wyrobi trzy metry szecienne tucznia! Z kijkami nie mia za to kopotu. W lesie rosy przecie proste leszczyny, ktre stay si jego pierwszymi kijami narciarski. Ptle i groty miejscowi chopcy wykonali ju sami. Zacz startowa w zawodach. Do wybijajcych si narciarzy z Goleszowa naleeli oprcz niego: Jan Retka, bracia Brodowie, Jzef Sadeczek i wielu innych. Zacz z nimi skaka i rywalizowa na goleszowickiej skoczni.

Marzy o narciarskich startach i wasnych nartach oraz o lotach szybowcw, ktre odbyway si na Grze Chem. To byy marzenia chopaka z biednej rodziny. Jak si miao okaza, speniy si po latach - Leopold Tajner zosta zawodnikiem kadry narodowej, a potem trenerem. Zacz jednak od tuczenia kamienia w goleszowskim kamienioomie i nart. Zreszt nie tylko on. Tajnerowie mieli czterech synw i kady z nich skaka na nartach. Najstarszy Alojzy mia tak potne wybicie z progu skoczni, e wydawao si, jak pisa Adam Molenda, i kiedy „wychodzi w powietrze, zabiera z sob ca skoczni. Narty mieli zrobione z klepek od beczki, kady z przyszych narciarzy przywizywa je drutami do butw i rusza na skoczni. W tamtych przedwojennych czasach nikt jeszcze na serio nie myla w Goleszowie o organizacji zawodw narciarskich, nie byo te klubu. Przyszli skoczkowie i olimpijczycy byli wic samoukami. Tak samo, jak ich koledzy spod Giewontu - Marusarze. Alojzy Tajner szybko skoczy z nartami i wszed w dorose ycie. Drugi z braci Tajnerw - Jan zosta mistrzem lska w skokach, w wieku zaledwie 17 lat. Wspomina:

- Ja waciwie byem najlepszym biegaczem narciarskim w rodzinie, dziki czemu udawao mi si odnosi sukcesy w kombinacji norweskiej. Uwaam si za wychowanka Stanisawa Marusarza, ktry nauczy mnie wszystkiego co w sporcie jest najwaniejsze. Dokadnie pamitam kady trening, zawody, zgrupowanie. W kocu to byy najpikniejsze lata mojej modoci3.

Jan Tajner zosta dwukrotnie mistrzem lska w narciarstwie i zdobywa medale, ju w latach 50, w zawodach Centralnej Rady Zwizkw Zawodowych (CRZZ). Startowa te, podczas suby wojskowej, w barwach CWKS4. Potem mia wypadek na skoczni w Wile-Gbcach (abajowie). Na zeskoku uderzy w mostek, amic nog z przemieszczeniem. To by koniec jego kariery sportowej.

W domu Tajnerw a piszczao od biedy, wic Leopold Tajner wczenie zmuszony by go opuci i pracowa na swoje utrzymanie. Moe wasnie ten fakt, e pracowa od maego, spowodowa, e zawsze by czowiekiem pracowitym i bardzo energicznym. W 1935 r. skoczy szko podstawow i ojciec nakaza mu opuci dom i szuka pracy. Poszed w kierunku Chemu, oddalonego 2 km od rodzinnego domu. Gra Chem z lotniskiem szybowcowym cigna go ju dawniej. Trzy noce spa w kopie siana, w dzie pomaga pilotom usuwa szybowce z ldowiska. Po trzech dniach zainteresowano si nim, kto rozpozna w chopcu mistrza lska w skokach, i zatrudniono go jako pomocnika mechanika lotniczego. Klei, montowa, demontowa szybowce i rwnoczenie szkoli si w sztuce latania. Zdoby uprawnienia pilota oblatywacza szybowcw, ukoczy kurs lotw holowanych i akrobacji lotniczej. Zim bra udzia w zgrupowaniach organizowanych przez lski Okrgowy Zwizek narciarski i startowa w zawodach narciarskich. Zacz uczszcza do technikum lotniczego w Katowicach, lecz wojna przerwaa edukacj. Trener Apoloniusz Tajner wspomina:

- Uwielbia szybowce, to bya jego druga pasja. W 1939 r. lotnisko zostao zamknite, a samoloty miay pojecha do Lwowa, lecz w Krakowie „Stukasy zniszczyy wszystko. Potem ojciec wrci do Goleszowa. W czasie wojny ojciec przez 3 lata by na robotach przymusowych, a potem wcielono go si do armii niemieckiej jako lzaka. Pracowa jako mechanik samolotowy. By we Francji, Afryce i na Ukrainie w czasie kompanii rosyjskiej.


3Adam Molenda, Orla familia, „Dziennik Polski z 26 stycznia 2001 r.
4CWKS - Centralny Wojskowy Klub Sportowy, powsta w 1950 r. w Zakopanem. Istnieje obecnie jako WKS Zakopane.

[strona=3] Po wojnie wrci do narciarstwa i szybownictwa. Zajmowa si tymi sportami rwnolegle. Trzeba byo waciwie wszystko zaczyna od nowa. Bardzo pomaga swojemu modszemu bratu - Wadysawowi, ktrego sam wychowywa. Kontynuowa take swoje przedwojenne pasje szybowcowe. Latem startowa na szybowcach, a zim w kombinacji norweskiej. Jako reprezentant Polski dwukrotnie wzi udzia w Zimowych Igrzyskach olimpijskich, w 1948 i 1952 r. W szwajcarskim St. Moritz startowa w mundurze amerykaskiego oficera, z powodu braku reprezentacyjnego ubrania. Na W skoku Apoloniusz Tajner, fot. ze zbiorw Apoloniusza Tajneraolimpiadzie w 1948 r. nie osign, podobnie jak pozostali Polacy, dobrych wynikw sportowych. Polakom brakowao przecie prawie szeciu lat treningu, przerwanego na czas wojny, nie byo sprztu. " Bya tam grupa bardzo umuzykalnionych zawodnikw, ktrzy dali dwa koncerty. Spowodowao to, e prasa szwajcarska napisaa, e Polacy okazali si lepszymi muzykami ni narciarzami" - dodaje Apoloniusz Tajner.

Mimo tak cikich warunkw nigdy nie zrezygnowa z nart. Wracajc z St. Moritz do domu, wzi udzia w konkursie skokw w Szpindlerowym Mynie i wygra w porywajcym publiczno stylu. Wtedy wanie kto po raz pierwszy nazwa go jastrzbiem. Pokona wiatow czowk: Norwegw - Asbjoerna Ruuda, Thrane i Erikssona, Szwedw - Karlssona i Sjeldrupa, skoczkw czechosowackich - Remz, Felixa i Lennemayera. Mimo cikich warunkw - wia silny wiatr - skoczy w pierwszej serii a 79 metrw i obj prowadzenie. Drugi skok, o takiej samej dugoci, zapewni mu zdecydowane zwycistwo. W 1950 r. wygra take midzynarodowy konkurs skokw w Oberhofie w Niemczech Wschodnich (dawne NRD). W 1952 r. wzi lub z pani Helen z domu Madeja. W tym samym roku startowa na ZIO w Oslo w Norwegii. " Na treningach skakao mu si bardzo dobrze, ale zwichn nog w kolanie. Mimo kontuzji startowa w olimpijskim konkursie" - wspomina olimpijski start swojego ojca Apoloniusz Tajner. Zaj 39 lokat.

Rozwija sport na lskuPniejsze operacje kolana spowodoway, e wycofa si z uprawiania narciarstwa. Chocia jeszcze w 1960 r. skokiem otwiera skoczni w Nydku w Czechosowacji. Odda si wtedy z wielkim zapaem pracy trenerskiej. Koczy kursy, by trenerem klasy mistrzowskiej. Wiedzia bowiem, w jak opakanym stanie znajduj si obiekty sportowe lska. Doprowadzi do tego, e ju w latach 40 - tych zostaa owietlona skocznia w Goleszowie. Dziki jego zapaowi powstao ok. 10 skoczni narciarskich i biegowy tor igielitowy. Wprowadza wiele innowacji do treningu skoczkw. Jako pierwszy w kraju, wzorem Norwegw, wczy do treningu zawodnikw skoki do wody. Uczy ich take skokw na som i na stalowej linie. Oto przykady innowatorskich wynalazkw trenera Leopolda Tajnera.

Skoki na somieW zwizku ze stosunkowo krtkim sezonem zimowym w Goleszowie dziaania trenera Leopolda Tajnera poszy w kierunku maksymalnego wyduenia cyklu treningowego i stworzenia skoczkom dobrych warunkw treningowych, przypominajcych zimowe, w sezonie letnim. Celem tego rodzaju treningw skoczkw narciarskich byo opanowanie podstawowych elementw: dojazdu, odbicia i ldowania. Pierwsz tak prb byy skoki narciarskie na somie, ktre zapocztkowa jeszcze w drugiej poowie lat 40-tych. Po latach wynalazca z Goleszowa napisa:

- W okresie letniej zaprawy treningowej w latach 1947 - 48 pokryta zostaa matami ze somy rednia skocznia w Goleszowie, oraz maa skocznia na Grze Chem. Wrd otoczenia, skoki na nartach w lecie, wzbudzay wielkie zainteresowanie. Uczyy gwnym elementw techniki skoku, a w szczeglnoci dojazdu do progu, odbicia i ldowania.

Te dowiadczenia nie skoczyy si jednak penym sukcesem.

- Po dwch latach mudnej pracy przy wykonywaniu i cigej naprawie mat somianych, zmuszony byem przerwa treningi. Powodem bya za maa szybko mimo smarownia nart parafin i rop oraz czste zrywanie mat przy ldowaniu z upadkiem. Wszystko to utrudnio systematyczne prowadzenie zaj treningowych. Efekty szkolenia tego rodzaju treningu byy wic te znikome.

Po niepowodzeniu ze som, Tajner wprowadzi do treningu skoki narciarskie na drabinkach i ptnie. W latach 60. prbowa te uycia mat kokosowych, a nawet somy ryowej do skokw letnich. Udao si z matami. Byy one stosunkowo tanie i trener Tajner chcia by wypay one drogi igielit. Niestety jego pomys nie zosta rozpropagowany na terenach, gdzie istniay skocznie narciarskie. Wtedy Leopold Tajner wdraa zacz w Wile kolejn innowacj.

[strona=4]

Skoki na drabinkach i ptniePoniewa niena zima w okolicach Goleszowa bya rzadkoci, trener nadal poszukiwa metod przeduenia cyklu treningowego na okres letni. Kolejnym pomysem byy skoki na drabinkach i ptnie. Te poszukiwania swego ojca tak opisuje jego syn - Apoloniusz: - Drabinki byy smarowane grubo, bia apteczn parafina i przypominay bardzo dzisiejsze tory porcelanowe. Drabinki byy bardzo szybkie. Ldowanie odbywao si na czerwownych W skoku Leopold Tajner, Wielka Krokiew, 1949, fot. ze zbiorw Apoloniusza Tajnera dywanach kokosowych, a za tym byy trociny na ktrych koczy si wybieg - dodaje Apoloniusz Tajner. Sam trener Tajner pisa po latach:

- Na rozbiegu duej skoczni w Goleszowie pooyem drabinki z drzewa akacji, a na zeskoku na warstwie trocin rozoyem ptno brezentowe. Bya to forma treningu najbardziej zbliona do prawdziwego skoku narciarskiego. Skoczek osiga szybko tak sam jak na niegu. Dojazd do progu, odbicie, lot odbyway si jak w normalnych warunkach. Natomiast ldowanie skoczka byo bardziej utrudnione. Czste upadki spowodowane byy bardzo liskim brezentem pokrytym warstw parafiny. Narty nie miay dostatecznej przyczepnoci, tote przy kadym najmniejszym bdzie w drugiej fazie lotu i przy ldowaniu skoczek upada... Na wiadomo o skokach narciarskich na drabinkach przyjechaa delegacja narciarska z NRD, ktra podziwiaa ten prowizoryczny trening. Owiadczyli jednoczenie, e maj w planie co by moe lepszego. I tak si stao, gdy dwa lata pniej pooyli na skoczniach tworzywo sztuczne i nazwali je igielitem.

Po trzech latach szkolenia skokw na drabinkach, z powodu duego ryzyka podczas upadkw trener Leopold Tajner zrezygnowa z tej formy treningu.

Stalowa linka w szkoleniu skoczkwKolejnym pomysem Tajnera byy skoki na stalowej lince, rozcignitej nad kamienioomem. Byy one bardzo pomocne dla zawodnikw - skoczkw, gdy pozwalay na dokonanie poprawek w stylu skoku, a zwaszcza uczyy idealnego prowadzenia nart. Pozwalay wic na uczenie si tych elementw, ktre miay zasadnicze znaczenie przy notach za jego styl. Sam Leopold Tajner wspomina:

- W starych kamienioomach goleszowskich zamontowaem lin o dugoci 200 m. Skoczek zapity w pasach spadochronowych po krtkim dojedzie do progu, odbiciu - wisia w powietrzu zjedajc w d z wysokoci 20 m, z szybkoci 70 - 80 km na godzin, szybowa na nartach skokowych wykonujc zadanie. Bya to dobra forma treningu skoczka, ktry zapoznawa si z aeorydamik dziaania oporw powietrza w locie na jego ukad ciaa i sylwetk. Zawodnik koczy skok prawidowym ldowaniem z wypadem na trocinach. W szkoleniu zaawansowanych zawodnikw na stalowej lince wystpia dua poprawa w opanowaniu stylu i elegancji skoku. Najlepszym tego dowodem, bya wysoka forma sportowa naszych zawodnikw-kadrowiczw w okresie zimy.

Byli to: WadysawTajner, Wadysaw Pytel, Karol Niedoba, Rudolf li i Eugeniusz Wicherek, ktrzy zdobyli medale w narciarskich Mistrzostwach lska i Polski juniorw w skokach narciarskich. Z kadrowiczw zakopiaskich, ktrzy rwnie odbyli kilka treningw, najwicej zachwyca si tym Stefan Dziedzic. Wrd modziey nastpio wielkie zainteresowanie, bo skoki na stalowej linie byy wielk atrakcj i dawaly duo emocji. Pozwalay pokona strach, leccego na nartach w powietrzu skoczka.


[strona=5]

Skoki do wodyW okresie letnim Leopold Tajner wprowadzi skoki na krtkich nartach do wody, ze skarpy o wysokoci ok. 30 km.

- Stalowa link wykorzystaem rwnie pniej do skokw do wody. Skoczek startowa z wysokoci ok. 20 m i ldowa na wodzie... W tym samym czasie wybudowaem z modzie dwa progi skoczni nad brzegiem jeziorka. Na rozbiegu pooone byy drabinki, skoczek dojeda do progu na krtkich nartach bez wiza, ldowa w niej na gow. Bya to do trudna forma treningu, ale pozwalaa na wypracowanie odpornoci psychicznej i odwagi. Skoki z drabinek dowody, zmuszay zawodnikw do szybkiej reakcji mini ng w momencie odbicia, duej dynamiki lotu i cakowitego wychylenia, by ldowa pod okrelonym ktem do wody.

Trener Tajner wymyli te trampoliny do treningu akrobatycznego. Po skoku ldowanie odbywao si w trocinach. Sporzdzi take specjalne hutawki do treningu skoczkw. Kad duy nacisk na trening akrobatyczny i oglnorozwojowy. - Bylimy wszyscy bardzo sprawni fizycznie, duo bardziej ni skoczkowie kadry teraz - wspomina trening swojego ojca Apoloniusz Tajner.

Potem wszystkie dowiadczenia przekaza bratu Wadysawowi. Ten w sposb nastpujcy wypowiada si o metodach treningowych brata:

- Od najmodszych lat rosem w narciarskiej atmosferze. Po prostu nie mogem nie zosta narciarzem. U nas w Goleszowie wok mojego starszego brata Poldka zawsze grupowaa si spora gromadka modziey. A brat cigle szuka nowych drg szkolenia, cigle stara si przeduy sezon. Najpierw skakalimy na somianych matach, pniej prbowalimy skokw do wody i wicze na lince. Wikszo chopcw pracowaa lub uczya si rano. Dlatego te ju osiem lat temu owietlilimy nasz skoczni. Poldek zawsze kad nacisk na wszechstronne przygotowanie do skokw, nie ograniczajce si nigdy do treningu na niegu.

Tajner wprowadza te skoki do piaskownicy. Rozpocz je w Wile. Skoczek zjeda po drabinkach na krtkich nartach, ktre po wybiciu si spaday w locie, by po kilku metrach lotu ldowa z wypadem na piasku. W miejscu ldowania stao z boku dwch zawodnikw, ktrzy trzymali poskadany koc, przyjmujc na niego leccego skoczka, celem zniwelowania nadmiaru szybkoci i odchylenia.

[strona=6]

Marusarz BeskidwLeopold Tajner by take entuzjast budowy skoczni narciarskich. Z jego inicjatywy powstao ich okoo 10. Wybudowa trzy skocznie w Goleszowie, ktre zostay pokryte igielitem w latach 60. Dwie z nich istniej do dzisiaj, a najwiksza trzecia, ju si rozleciaa. Osigano na niej skoki do 47 metrw. Nie istnieje take skocznia na Baraniej Grze, na Przysupie, gdzie zgrupowania zaczynay si na ZIO w Oslo (1952), wrd zawodnikw Leopold Tajner, fot. ze zbiorw Jana Raszkipocztku grudnia, a koczono sezon w maju. - Byo tam stare drewniane schronisko. Skakalimy wczenie rano, gdy miejsce, gdzie znajdowaa si skocznia byo bardzo nasonecznione. Skakalimy 42 - 43 metry. Ojciec by te inicjatorem, wraz z nauczycielem Baczykiem, budowy skoczni w Wile-Centrum. Z czasem pokryto je igielitem. Wybudowa te skoczni w Istebnej, z pomoc kolejnego pasjonata narciarstwa klasycznego - Maciejczyka. Na tej skoczni skakano do 26 m i bya to skocznia do szkolenia podstawowego. I skoczni na Ochodzitej w Koniakowie - ta take ju obecnie nie istnieje - wspomina Apoloniusz Tajner.

Leopold Tajner ma czworo dzieci, spord ktrych Apoloniusz jest obecnie trenerem reprezentacji Polski. W latach 90. zrezygnowa z trenerstwa. Przepracowa kilkadziesit lat dla polskiego sportu, jako trener w klubach: „Olimpiii Goleszw i ROW Rybnik. Wychowa setki skoczkw, kombinatorw i biegaczy narciarskich.

Nasz dom by peen sportowcw, od rana do wieczora. Ojciec mia wspania rk do zawodnikw, ktrzy garnli si do niego - opowiada Apoloniusz Tajner. Poprowadzi kolejne pokolenia skoczkw z rodziny Tajnerw: Wadysawa, Jzefa, Henryka, Tadeusza, Andrzeja oraz syna Apoloniusza. W sumie zdobyli oni ponad 40 medali na Mistrzostwach Polski juniorw i seniorw. Najlepszy z nich okaza si Wadysaw Tajner - dwukrotny olimpijczyk (1956,1960 ) i mistrz Polski. Wychowankami trenera Leopolda byli take midzy innymi: Jzef upieowiec - mistrz Polski w kombinacji norweskiej, Jan Ligocki, Jan Kawulok, Stanisaw Kawulok, Jan Legierski, Franciszek Legierski i wielu innych. Mieli bardzo dobre wyniki, a Jan Legierski i Stanisaw i Jan Kawulokowie naleeli do najlepszych na wiecie w kombinacji norweskiej i byli olimpijczykami. Za swoj prac w narciarstwie Leopold Tajner otrzyma wiele odznacze i nagrd pastwowych, midzy innymi: tytu Mistrza Sportu, Zot Odznak PZN, Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zot Odznak Zasuony w rozwoju wojewdztwa katowickiego, Zasuonego Dziaacza Kultury Fizycznej, Medale 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej, Zasuonego Dziaacza Sportu Zwizkowego, Zot Odznak Zasuonemu w rozwoju wojewdztwa katowickiego i wiele innych.

Zmar 24 lutego 1993 r."Obecnie w Goleszowie wszystko rozsypao si niestety. Sport odradza si, ale bardzo powoli, gdy tam gdzie jest waciwy czowiek jest praca i grupa. Gdy go zabraknie, wszystko si koczy". Zapytaem trenera Apoloniusza Tajnera o najwaniejsz cech charakteru jego Ojca, odpowiedzia: "- bya ni osobowo, poparta ogromn prac. By bardzo lubiany przez modzie. Chopcy z klubu pomagali nawet w budowie naszego domu. Tak lubili mojego ojca." Wypada tylko yczy polskiemu narciarstwu, by nigdy nie zabrako mu trenerw pokroju Leopolda Tajnera - niespokojnego ducha Beskidw. Trenersk sched po ojcu przej jego syn - Apoloniusz - wsptwrca ogromnego sukcesu Adama Maysza i polskich skokw. Jego syn, Tomisaw Tajner jest czonkiem kadry olimpijskiej w skokach narciarskich i z wynikiem 195 m plasuje si w czowce jeli chodzi o dugo skokw oddanych przez polskich skoczkw. Rodzinna, pikna tradycja trwa wic nadal.

Wojciech Szatkowski (Muzeum Tatrzaskie)
kontakt:
museum@tatrynet.pl

Wojciech Szatkowski, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (11308) ilo komentarzy: (0)
Ski Jumping Manager

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
godz. 19:15
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl