Pitek, 02 maja 2008, 15:57

Apoloniusz Tajner: "Jest dobrze" - wywiad

Apoloniusz Tajner
Apoloniusz Tajner
fot. Marcin Hetna

Po sezonie 2007/2008 Polski Zwizek Narciarski podj decyzj o nieprzeduaniu umowy z Hannu Lepistoe i zatrudni na jego miejsce ukasza Kruczka. Serdecznie zapraszamy do obszernego wywiadu z Apoloniuszem Tajnerem, w ktrym dokonuje oceny minionego sezonu oraz zdradza kulisy podjtych decyzji.

Marcin Hetna: Na pocztek chciaem wrci nieco w przeszo i spyta o ocen wsppracy z Hannu Lepist. Kilka razy mwi Pan, e nie chce Pan krytykowa dowiadczonego i zasuonego trenera, ale myl, e kibice maj prawo wiedzie jakie byy powody nie przeduenia z nim umowy, poza brakiem wynikw w ostatnim sezonie rzecz jasna.

Apoloniusz Tajner: Rzeczywicie - trenera broni wynik. Ten sezon by bardzo saby. My mamy zawodnikw, od ktrych moemy wymaga wicej. Niestety, nie robili oni postpw. Ju od Mistrzostw wiata w lotach w Oberstdorfie zaczlimy si powoli i na spokojnie zastanawia, czy dokona zmiany trenera. Zdecydowalimy, e zmiana jest potrzebna. Potem trzeba byo zdecydowa kto poprowadzi kadr. Media podsuway gdzie jaki trener zagraniczny jest wolny a my spogldalimy w kierunku rozwizania krajowego. Nie wiedzielimy jak wypadn rozmowy z ukaszem Kruczkiem, bo przed zwolnieniem Lepist rozmw oczywicie nie prowadzilimy. Pierwsze rozmowy z Kruczkiem i Adamem mielimy tu przed Planic, gdy byo wiadomo, e Lepist si tam nie zjawi.
Uznalimy, e sposb prowadzenia kadry przez Fina nie jest dobry. System polega na tym, e Lepist bra udzia w zgrupowaniach a potem zaraz wraca do Finlandii. Szkolenie na dobr spraw prowadzili asystenci - Klimowski i Kruczek - oczywicie wedug planw Lepist. Podobaa mi si ich postawa, byli lojalni wobec szefa, ale przekazywali mi sugestie zawodnikw, e czuj si przecieni treningami. To przecienie zawodnikw byo wyranym bdem Lepist. By moe co wymkno mu si spod kontroli, by moe taki wanie mia plan, ale obcienia byy bardzo due. My w Polsce nauczylimy si dochodzi do dobrej formy innymi, "chytrymi" metodami. Skoki to nie tylko mocny trening. Trzeba ciko pracowa, trzeba odpoczywa i trzeba dyskontowa ten trening.

Marcin Hetna: A kiedy si pojawiy pierwsze sygnay o przemczeniu skoczkw?Apoloniusz Tajner: Na pierwszym niegu, co przyzna sam Lepist, mwic o zbyt duym wysiku na le przygotowanych ciekach na skoczni w Szczyrbskim Plesie. To byo le zaplanowane, mona byo wybra inne warianty. Wtedy ju byo wiadomo, e co nie gra.

Marcin Hetna: Ale przecie jeszcze w przeddzie pierwszych zawodw zarwno Hannu Lepist jak i ukasz Kruczek zapowiadali, e nasza druyna bdzie walczy o podium.

Apoloniusz Tajner: Myl, e to wci byo pod wpywem bardzo dobrych wynikw jesieni, szczeglnie wietnego zgrupowania w Einsiedeln, na ktrym zawodnicy skakali wymienicie. I na tym chyba trzeba byo poprzesta. A nie tylko zrobiono kolejne mczce zgrupowania na le przygotowanych skoczniach, ale w dodatku zalecono bardzo duo skokw w jednostce treningowej. Dzi nikt ju tak nie skacze.

Marcin Hetna: Czy w poprzednim sezonie metody byy takie same? Przecie rok wczeniej z tym samym trenerem wyniki byy rewelacyjne.

Apoloniusz Tajner: W poprzednim sezonie lepiej wypady pierwsze treningi na niegu. To bardzo wany okres. My zatrudniajc starszego i bardzo dowiadczonego trenera zaoylimy, e nie bdzie popenia bdw. Pomylilimy si. W pierwszym roku na pewno zadziaa efekt wieoci. Hannu wprowadzi nowe metody, co zaprocentowao, tak jak zreszt u Kuttina czy u mnie. Jest bardzo wiele sposobw dochodzenia do wysokiej formy. I bardzo dobrze je czasem zmienia, rnicowa. W tym poprzednim sezonie to zadziaao idealnie. W tym zapewne wkrado si znuenie tymi samymi metodami, na to naoyo si przetrenowanie i wyszo jak wyszo.

Marcin Hetna: Gdy Hannu Lepist obejmowa kadr, ustalono, e bdzie odpowiedzialny nie tylko za kadr A, ale za wszystkie kadry. Dla pozostaych te mia przygotowa plany treningowe i koordynowa wszystkie grupy. Na ile si wywiza z tego obowizku?

Apoloniusz Tajner: Udostpni swoje plany pozostaym trenerom i przez pierwszy rok wszystkie grupy trenoway tak samo. W drugim szkoleniowcy stwierdzili e im to nie odpowiada i chc realizowa wasne plany. Celej, Fijas, Szturc, Jarzbek - to dowiadczeni trenerzy. Zmodyfikowali te plany i zawodnicy trenowali inaczej.

Marcin Hetna: Hannu Lepist mia te szkoli polskich trenerw. Zapowiadano zorganizowanie kilku spotka, na ktrych polscy trenerzy mieli si od niego uczy. Jak zrealizowano te plany?

Apoloniusz Tajner: W sumie zorganizowano dwa takie spotkania. Na pierwszym by te obecny fiski biomechanik, z ktrym Lepist zwyk wsppracowa. Ja bym zbyt wielkiej wagi do tego nie przywizywa, bo Lepist jest raczej fachmanem dobrze wsppracujcym z grup, natomiast te szkolenia chyba wiele nie day. Nasi trenerzy po roku poszli ze swoimi grupami w swoj stron.

Marcin Hetna: Ile czasu spdza Hannu Lepist w Polsce?

Apoloniusz Tajner: Nie wiem. My ze swojej strony wywizalimy si z warunkw zapisanych w umowie - 14 przelotw do Finlandii w obie strony sfinansowalimy. Trener by na zgrupowaniach, a potem wraca do domu.

Marcin Hetna: ukasz Kruczek by asystentem dwch trenerw, z ktrymi PZN postanowi nie przedua umowy - Kuttina i Lepist. Czy on nie ponosi wspodpowiedzialnoci za brak sukcesw?

Apoloniusz Tajner: Nie. Dlatego, e asystenci realizuj plany trenerw. Oni mog co najwyej co sygnalizowa. Ja te bym sobie na to jako trener nie pozwoli. Tak jest wszdzie - trener gwny w 100% odpowiada za sukcesy i poraki druyny. Zarwno Kruczek jak i Klimowski lojalnie realizowali zalecenia Lepist. Raz jeszcze podkrel - Kruczek to dobry fachowiec, byy skoczek, studiowa ani na chwil nie rozstajc si ze skokami. Zaraz po zakoczeniu kariery skoczka zosta asystentem. Fachman ze skoczni. Cay czas si uczy.
Wszytko zaley od trenera, mog mniej lub wicej sucha rad asystentw ale to oni rzdz. Kuttin wszytko wiedzia najlepiej. Gdy obejmowa kadr chciaem mu przekaza moje plany ale stwierdzi, e niczego nie potrzebuje. Kruczek pierwsze co zrobi - to wzi ode mnie ca dokumentacj jak miaem i przeanalizowa. Zawsze by bardzo skrupulatny, ju jako zawodnik prowadzi dziennik i robi notatki, bo ju jako zawodnik wiedzia, e chce by trenerem. Moim zdaniem jest lepiej przygotowany ni Kuttin. Austriak nastpnego dnia po objciu naszej kadry A mia dopiero w Innsbrucku egzamin instruktorski. Nie mia jeszcze adnych uprawnie. Nikomu to nie przeszkadzao, wystarczyo, e by Austriakiem.

Marcin Hetna: Jednym z zarzutw pod adresem Lepist byo to, e niezbyt przychylnym okiem patrzy na specjalistw, takich jak psycholog czy fizjolog. Teraz Pan zapowiada sztab fachowcw i mwi, e sam pomoe go zmontowa. Tymczasem nic si nie zmienio.

Apoloniusz Tajner: Nastpiy ogromne zmiany. Kruczek jest pierwszym trenerem a Klimowski pierwszym asystentem.

Marcin Hetna: Przecie to ci sami ludzie, tylko zmienili stanowiska. Pan zapowiada wspprac z psychologiem, fizjologiem, ukasz Kruczek wspomina o specu od aerodynamiki, ktry by moe jeszcze bdzie. Ale to adna rewolucja.

Apoloniusz Tajner: Ale do kadry na stae wchodzi psycholog. Do tej pory pan Kamil Wdka luno wsppracowa tylko indywidualnie z Kamilem Stochem. W styczniu omwilimy z nim warunki finansowe i bdzie pomaga caej kadrze, zarwno olimpijskiej jak i modzieowej. Zakres jego pracy ustali trener, ale z tego co wiem, ma by obecny w okresie przygotowawczym a take na niektrych zawodach. Tak czy owak - na peny etat. Pan Wdka wsppracowa ju ze skoczkami za czasw Kuttina (2004-2005 przyp. red.) ale Kuttinowi si to nie podobao i wsppraca nie bya kontynuowana.
Najwaniejsz kwesti jest teraz fizjolog. W styczniu rozmawiaem dwa razy z profesorem odziem i dwa razy odmwi wsppracy. Ale poprosiem go o jeszcze jedno spotkanie po zakoczonym sezonie i by moe uda si go namwi. Szans wsppracy oceniam p na p.

Marcin Hetna: Ale pan profesor od powiedzia jaki czas temu "Dziennikowi Polskiemu", e nikt z PZN nie kontaktowa si z nim w tej sprawie.

Apoloniusz Tajner: Powtarzam - dwa razy spotykaem si z nim w tej sprawie w styczniu. By moe profesor by podraniony zamieszaniem w mediach i dlatego tak odpowiedzia. Media ju przy kocu sezonu zrobiy wok niego wielki szum a dopiero teraz jest czas na montowanie zespou. Jest to o tyle prawd, e w marcu nie zoylimy mu konkretnej propozycji, bo dopiero teraz jest czas na konkrety. Wiem, e o wspprac prosi go te osobicie Adam. Zobaczymy czy si uda. Jeli nie profesor od, to kto inny bo fizjolog bezwzgldnie musi by. Dla mnie jest wane, e obserwuj entuzjazm w tej grupie. Kruczek, Mateja, Adam - wszyscy si mobilizuj. Ja uwaam, e ten entuzjazm, ta dobra atmosfera, jest bardzo wana. Ja czuj ten entuzjazm i to mnie przekonuje. Hubert Wagner obejmowa kadr siatkarzy 2 lata po zakoczeniu kariery zawodnika. Rok pniej wywalczy Mistrzostwo wiata, potem zoto na Olimpiadzie, bo bazowa na entuzjazmie, dobrych emocjach. Potem pracowa wiele lat i tak wielkich sukcesw ju nie odnosi, cho mia dowiadczenie. Cay zesp moe zawsze liczy na mnie. Nie bd si wtrca, ale jeli kto poprosi mnie o rad - moje dowiadczenie trenerskie jest do dyspozycji.

Marcin Hetna: Co przewayo szal na korzy ukasza Kruczka? Mamy w Polsce dowiadczonych trenerw z wieloletni praktyk a szkoleniowcem zostaje debiutant, ktry do tej pory by tylko asystentem.

Apoloniusz Tajner: Niezwykle wana bya opinia Adama, z ktrym dugo rozmawialimy. Adam ostatnio bardzo dojrza. Jako dowiadczony i utytuowany skoczek ma prawo do wyraenia swej opinii. Cho on zawsze w 100% podporzdkuje si trenerowi.
Bardzo pozytywnie zaskoczyo mnie to, jak bardzo dojrzale i fachowo podchodzi do wszystkiego Kruczek. Wyciga wnioski i ma pomys na to, jak poprawi dyspozycj naszych skoczkw. Uwaam, e pod wzgldem wiedzy, kwalifikacji, warsztatu - jest to jeden z najlepszych trenerw na platformie Pucharu wiata.

Marcin Hetna: Duo kontrowersji wzbudzio wyznaczenie na asystenta Roberta Matei. Czy praca w kadrze A nie powinna by zaszczytem? Czy nie ma trenerw, ktrzy bardziej na to zasuguj, ni skoczek, ktry wanie koczy karier?

Apoloniusz Tajner: Tutaj gos decydujcy mia ukasz. Ale w gr wchodzi na dobr spraw tylko Piotr Fijas. Ale Fijas by trenerem Kruczka a teraz miaby by jego asystentem? ukasz czuby si pewnie niezrcznie. Mateja ma poparcie Adama i ukasza. Chopak ma 34 lata, jest dojrzay, by zawsze najdojrzalszy w tej grupie. Prosz mi wierzy - on ma predyspozycje pedagogicznie. Nie ciy na nim dua odpowiedzialno. Drugi asystent to ma by sprawny facet, biegle obsugiwa kamer cyfrow, szybko przeprowadzi analiz nagranego skoku, skonsultowa z trenerem. Do tego jest potrzebne bystre oko i dowiadczenie ze skoczni.

Marcin Hetna: Ale do jego obowizkw - jak mona wyczyta na stronie internetowej PZN - ma nalee "podpatrywanie konkurencji" oraz wprowadzanie nowinek technicznych. Z tego co wiem, Robert nie zna jzykw obcych...

Apoloniusz Tajner: On ma tego szuka na skoczni, nie w Internecie. Robert do swobodnie posuguje si niemieckim, nauczy si od czasw Kuttina, z Lepist te w tym jzyku rozmawia.

Marcin Hetna: ukasz Kruczek ju kilkakrotnie podkrela wag Pucharu Kontynentalnego. Chyba susznie si troszczy, bo ostatnie dwa lata byy w tych rozgrywkach bardzo sabe, ostatni sezon to wrcz katastrofa. Kadra B nic nie zwojowaa, limit startowy spad z 6 do 4 zawodnikw. Nie istniaa polityka startowa. W tym sezonie nie wysano zawodnikw do Kanady, argumentujc, e koszty byy za wysokie, skoczyo si tak, e Hula i ya wyldowali na licie rankingowej CRL na 52 i 53 miejscu i stracilimy dofinansowanie dla dwch kolejnych zawodnikw.

Apoloniusz Tajner: To bya moja decyzja, by nie wysya skoczkw do Vancouver. Nie pamitam ju wszystkich szczegw, wiem e si zastanawialimy nad tym do ostatniej chwili. Organizator zapewnia tylko koszty pobytu, wic dofinansowanie jest mizerne przy porwnaniu z kosztem biletw lotniczych. Do Iron Mountain wysalimy cay zesp, bo Amerykanie pokryli poow kosztw przelotu. A odby si tylko jeden konkurs. Nie bylimy pewni czy zawody w Kanadzie w ogle si odbd, bo prognozy pogody byy ze. W dodatku brakuje nam trenerw. Nie byo po prostu kogo wysa. Najwiksz bolczk polskich skokw jest brak trenerw. Starzy, dowiadczeni trenerzy odchodz na emerytury. Nowi bd dopiero za jaki czas, prowadzimy teraz intensywne szkolenie. W tym czasie co Vancouver, odbyway si przesunite mistrzostwa juniorw w Zakopanem. Piotr Fijas musia by na miejscu z Adamem Celejem. Jzef Jarzbek te, zreszt on by przeciony prac - mia na gowie klub, kadr C i jeszcze centrum szkoleniowe. Tadeusz Koder jest ju wiekowym czowiekiem, zdrowie mu nie pozwala na pewne rzeczy.
Sabe wyniki w PK maj wiele przyczyn. Ale rzeczywicie - tu by chaos. Nie byo adnej polityki startowej. Do tego fatalna zima - ciko byo robi jakie selekcje, jeli nie byo gdzie skaka.

Marcin Hetna: Dwch skoczkw spord wystpujcych w PK, pozostawio po sobie naprawd fatalne wraenie. To niestety Pana syn - Tomisaw Tajner oraz Tomasz Pochwaa. Dowiadczeni zawodnicy, ale nie potrafili zdobywa punktw nawet w sabo obsadzonych konkursach. rednio zdobyli tej zimy 1,8 punktu na konkurs. Do tego dyskwalifikacje w Japonii. Pana syn nawet na PK w Zakopanem zajmowa 53 i 56 miejsce. Pomimo to, by wysyany na kolejne zawody - do Iron Mountain i Ramsau. Co Pan na to?

Apoloniusz Tajner: Wida byy ku temu jakie przesanki, natomiast wyniki bardzo sabe i c mi tu komentowa? O skadach decydowali trenerzy i tu te by chaos, bo mieli decydowa wsplnie w piciu. W tych okresach juniorzy nie byli brani pod uwag, bo przygotowywali si do Mistrzostw. Zawodnikw wybierao si "na nosa" bo nie byo jak porwna ich formy z powodu braku niegu. Na ten brak polityki startowej narzekali nawet zawodnicy. To wszytko przynioso taki a nie inny efekt.

Marcin Hetna: Jak to si zmieni w przyszym sezonie?

Apoloniusz Tajner: Kruczek ju rozmawia na ten temat z Celejem i Fijasem, poinformowa mnie jak to bdzie wyglda. Ale niech sam o tym opowie. Zreszt, jak wiemy ju podkrela rang Pucharu Kontynentalnego i kwot startowych. Ja mog powiedzie tyle, e Adam i Kamil to bd podstawowi zawodnicy na Puchar wiata. Ale kolejnych najlepszych na pewno bdziemy wysya na PK. Niech tam zajmuj wysokie miejsca. ya, Hula, Bachleda, Rutkowski - ich sta na dobre lokaty. Moe si zdarzy tak, e w Pucharze wiata obok Maysza i Stocha bd skaka nieco sabsi a w Pucharze Kontynentalnym lepsi. Czasem taki sabszy zawodnik trafi na lepsze warunki i zapunktuje. Wic zmiany w polityce startowej bd due.
Jeli chodzi o treningi to bardzo licz na nowe obiekty - Malink i Skalite. Nawet gdyby zima bya kiepska, skocznie bd wyposaone w systemy sztucznego nanieania. To te bya nasza bolczka w tym roku, e skocznie w Zakopanem nie byy odpowiednio przygotowane. To bd organizacyjny, bo prywatne stoki dla narciarzy jako nanieono bez problemw.

Marcin Hetna: Kto powinien by pocignity do odpowiedzialnoci za takie zaniedbania.

Apoloniusz Tajner: Pan Apollo, ktry by dyrektorem COS w Zakopanem by czowiekiem przypadkowym, zamocowanym na stanowisku politycznie i kompletnie nie czu sportu. Ale mniejsza o to, nie chodzi ju o szukanie winnych, trzeba i do przodu i poprawia. Du szans s inwestycje planowane w zwizku z kandydatur Zakopanego do organizacji mistrzostw w 2013.

Marcin Hetna: Czy przed nowym trenerem postawiono jakie wymogi, warunki? Jaki poziom ma prezentowa kadra?

Apoloniusz Tajner: Kadego roku PZN opracowuje indywidualne zaoenia wynikowe dla kadego zawodnika, dopasowane do jego moliwoci. Ich realizacja bdzie pozytywn weryfikacj pracy trenera.

Marcin Hetna: A jakie cele stawia zwizek przed skoczkami w przyszym sezonie?

Apoloniusz Tajner: Cele stawia si tak, by zawodnicy mogli je zrealizowa. Ale mierzy si i tak duo wyej.

Marcin Hetna: W tym roku chyba poza Adamem i Kamilem nikt tych zaoe nie zrealizowa.

Apoloniusz Tajner: Wyniki faktycznie byy mizerne. Od tych zawodnikw trzeba wymaga ju wicej. Myl, e jedn z przyczyn bya za organizacja kadr. Dlatego teraz wrcilimy do koncepcji dwch kadr - kadry na Puchar wiata oraz juniorskiej. Trzeba zauway, e pokolenie Adama Maysza, czy nawet modszych od niego skoczkw znikno z kadr. Jest Adam, a potem ju tylko modzi i juniorzy. Jedynym ktry si osta jest Marcin Bachleda.

Marcin Hetna: Prasa trbi na alarm, e sponsorzy uciekaj z PZN.

Apoloniusz Tajner: Przecie by Pan na konferencji z Lotosem, wie Pan, e wanie przeduylimy korzystn umow. Lotos jest bardzo zadowolony, sam byem zaskoczony, bo wyniki w P byy kiepskie natomiast ten sponsor twierdzi, e by to dla nich wietny sezon. Owszem, akurat mamy czas renegocjacji umw z Doskonaym Mlekiem i Ustroniank. Ale sygnay s dobre. Rewelacyjnie dogadujemy si z 4F, prezes firmy jest czowiekiem, ktry doskonale wie, czego chce. A wyjtkowo wspaniale ukada nam si wsppraca z Doskonaym Mlekiem i bardzo sobie j ceni. Podziwiam tego sponsora, ktry zreszt ma umowy indywidualne z zawodnikami. Mamy te zainteresowanie ze strony nowych sponsorw. Jest dobrze.

Marcin Hetna, rdo: Informacja wasna
ogldalno: (12096) ilo komentarzy: (63)

Dyskusja do wiadomoci

PROSTY ZAGNIEDONY
Puchar
wiata
Puchar
Kontyn.
FIS
Cup
P
Pa
PK
Pa
FIS
Cup Pa
Najbliszy konkurs:
Notodden HS100
15.12.2017
Aktualna klasyfikacja PK Pa:
Lp.ZawodnikKrajPunkty
1.PAGNIER JosephineFrancja200
2.GOERLICH LuisaNiemcy160
3.HESSLER PaulineNiemcy110
4.MAIR SophieAustria95
5.ERNST GianinaNiemcy80
19.TWARDOSZ AnnaPolska23
Pena klasyfikacja..»
Kroppa
2000-2017 skijumping.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.
Poltyka cookies
Skijumping.pl